UCHWAŁA O POWOŁANIU STOWARZYSZENIA "NASZA BĘSIA"

    
   W dniu 23 kwietnia 2009r podczas zebrania   w Centrum Kultury w Bęsi postanawiono założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmieć będzie Stowarzyszenie
„NASZA BĘSIA” , z siedzibą: Bęsia 3/3, 11-311 Kolno
woj. Warmińsko-mazurskie.

Stowarzyszenie "NASZA BĘSIA" 
zarejestrowano w dniu
10 grudnia 2009r 
KRS 0000341249,
REGON 280471389,
NIP 7393774178

UWAGA !!
Kopiowanie i wykorzystywanie dokumentów ze stron jest bezprawne

KLIKNIJ

Tu przeczytasz o naszej miejscowości i co w niej
się dzieje.