Stowarzyszenie "NASZA BĘSIA" w Bęsi , 11-311 Kolno, Województwo Warmińsko-Mazurskie
  NASZA BĘSIA
 
Kopiowanie i wykorzystywanie dokumentów  bez uzgodnienia z właścicielem stron
jest bezprawne !!!!

    Z przykrością muszę zakomunikować o zakończeniu działalności portalu. Aktywna strona istniała do końca 2018r
i nie będzie już aktualizowana.

 

 
630 LECIE – ZAŁOŻENIA WSI BĘSIA – wyślij pocztówkę

     13 grudnia 2019r przypada 630 lecie utworzenia osady Bęsia, dawniej Banze, Bansen. Chcemy uczcić jubileusz i utworzyć min. mapę „świata”, na której oznaczymy miejsca, gdzie przebywają, bądź zamieszkują  mieszkańcy naszej miejscowości, gdzie skierowały ich losy życia.

Prosimy więc wszystkie osoby poczuwające się za „Bęsiaków” o przesłanie pocztówek z obecnego miejsca zamieszkania na adres:

 

Stowarzyszenie „Nasza Bęsia”
Bęsia 3/3,
11-311 Kolno  

Liczymy również na kontakt  min. rodzin z dawnych rodów: Stockhaussen, Burchard, Knobloch i innych związanych z Naszą miejscowością


GMINA KOLNO odkupiła wiatrak holenderski w Bęsi
                                           
więcej informacji na stronie www.kolno-gmina.pl >>>
http://www.kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/1497-gmina-kolno-odkupila-wiatrak

                         
NOWA WIZYTÓWKA BĘSI 
WZNOWIONY NAKŁAD
W dniu 24 czerwca 2016 roku nakładem wydawnictwa
MELANŻ ukazała się już 
książka - 
panów: SŁAWOMIRA BOGACKIEGO 
           ROBERTA J. KUDELSKIEGO

 pt. TAJEMNICE WYDOBYTE Z JEZIORA 
w tym ....... z Bęskiego

Książka cieszyła się dużą popularnością.

Dlatego istnieje jeszcze możliwość jej zakupu.

w cenie 24 zł egz.

Kontakt: Bigus Stefan tel. 60631085330.12.2012r Radio Olsztyn wyemitowało audycję z udziałem p. Romana Nowika, który wydobył z jezior Bęskiego i Luterskiego część sprzętu wojskowego; 
>>>>>
http://ro.com.pl/lowcy-tygrysa-szkic/015368 W dniu 25.11.2017r odbyła się wycieczka do Cmentarzyska Kurhanowego w Samławkach. Po obejrzeniu cmentarzyska mieliśmy okazje zwiedzić kościółek w Otrach.
Przy tej okazji dziękujemy p. Ewie za możliwość zwiedzenia kościółka

Grupa "Aktywni Seniorzy w Bęsi" robi się aktywna.
Zapraszamy na kolejne wycieczki.


Spacer do cmentarzyska korhanowego


Oglądamy kurhanykościółek w Otrach


           
   
JUŻ RUSZYLIŚMY Z ZADANIAMI PROJEKTU 
                

   W ramach realizacji projektu następuje stopniowa aktywizacja naszej społeczności. Utworzyła się grupa, która przybrała nazwę "Atywni seniorzy w Bęsi". Liderką grupy wybrano p. Henrykę Ścierzyńską.  Seniorzy określili swój program działania. W dniu 16.11.2017r odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem "Jesień na talerzu". W warsztatach uczestniczył Kierownik GOPS w Kolnie p. Piotr Duda. W perspektywie kolejnego spotkania tym razem z udziałem p. Soni Chachuła grupa pozna tzw. „nowości kulinarne”.

     W dniu 18.11.2017r  ruszyła grupa rekreacyjno-turystyczna. Liderem grupy jest p. Bigus Stefan, Pierwsze zajęcia to był nordic walking.


Wstępnie ustaliliśmy, że zajęcia będą się odbywały
w soboty o godz. 16.00.

Grupa zamierza rozszerzyć swoją działalność również o różnego rodzaju wycieczki turystyczne. I tak np. w dniu 25.11.2017r o godz. 12.00 zamierzamy zorganizować wycieczkę do lasu w Samławkach, gdzie obejrzymy cmentarzysko kurhanowe.

     W styczniu 2018r  ramach projektu  w Centrum Kultury w Bęsi ruszy kurs obsługi komputerów, którego koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy w Kolnie będzie p. Andrzej Zych. Chętni po wypełnieniu stosownych deklaracji przystąpienia , będą uczestniczyli w zajęciach poznania podstawy obsługi komputera, przesyłania danych z komórki itp.


ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
FEDERACJI ORGANIZACJI SOCJALNYCH 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
"FOSA" w Olsztynie

Od 1 marca 2017 Federacja FOSa, we współpracy z władzami samorządowymi przystąpiła do realizacji projektu na rozwój usług społeczny pod nazwą:
 „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” 

Celem projektu jest podnoszenie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej uczestników. W okresie ich realizacji – od 1 marca 2017 do 31 lipca 2019 – będą mogli oni korzystać z pomocy i porady psychologów, doradców zawodowych, asystentów rodziny, animatorów społecznych oraz innych specjalistów.

Projekty finansowane są przez samorząd wojewódzki z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
       W dniu 24.10.2017r w sali CK w Bęsi, z udziałem animatora projektu p. Beatą Jakubik odbyło się zebranie mieszkańców, podczas którego podjeto akces przystąpiennia do projektu.


ZEBRANIE W BĘSI 

W dniu 24 października 2017r w ramach przystąpienia do projektu... w sali Centrum Kultury w Bęsi odbyło się spotkanie, które dotyczyło zaprezentowania oferty  projektu „Rozwój usług społecznych w gm. Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców miejscowości Bęsia, realizowanego przez FOSę, we współpracy z samorządem obydwu gmin.

W  zebraniu uczestniczyło kilkunastu mieszkańców, którzy z zainteresowaniem i ożywieniem słuchali propozycji. Podczas dyskusji narodził się pomysł utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi, reaktywacji sekcji narciarskiej „Bieg Bęsków” oraz sportów zimowych, powołania sekcji krajoznawczo-turystycznej, koła „Seniorzy w działaniu”, a także przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla mieszkańców.

Wszyscy wyrazili swój akces w działaniach aktywizujących wieś i zapowiedzieli  udział w dalszych spotkaniach. 

 

         ZAPRASZAMY NA NORDIC WALKING

Miejsce spotkania: plac przy CENTRUM KULTURY W BĘSI

Termin: 25.11.2017R (SOBOTA)

Godzina: 12.00

Obowiązuje wygodny strój i obuwie.

Prosimy o przyniesienie ze sobą kijków, kamizelkę odblaskową, latarkę.                  W dniu 25.11.2017 przewidujemy wyjazd samochodami do Leśniczówki  w Samławkach i dalej pieszo ok. 2 km (z kijkami) zwiedzić cmentarzysko kurhanowe.  Serdecznie zapraszamy.                   

 

 
AKTYWNI SENIORZY W BĘSI 
Czytaj AKTUALNOŚCI

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W BĘSI

W dniu 20.09.2017r ruszyła przebudowa dróg na osiedlu w Bęsi. 
Czytaj  AKTUALNOŚCI
http://federacjafosa.pl/2017/11/09/aktywni-seniorzy-w-besi/
 
MOŻESZ WESPRZEĆ NASZE STOWARZYSZENIE WPŁACAJĄC DOBROWOLNE WPŁATY
NA KONTO:
Bank BGŻ Odział w Biskupcu

91 2030 0045 1110 0000 0229 5330 


=========
=======================


"NASZA BĘSIA"
Zdjęcia Bęsi


wykonane 2.08.2010r
 
osiedle z wiatrakiem         


    Zdjęcie osiedla z wiatrakiem wykonane pod koniec lat 60-tych


Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy i osiedle przy jeziorze Bęskim 


Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy


Bęsia 28.03.2010r

    Szukaj na mapie: 
   
http://wmapa.pl/#pi=2202911
  oraz

http://wikimapia.org/#lat=53.9393151&lon=21.012554
2&z=13&l=28&m=s&v=9


Urząd Gminy w Kolnie >>> http://bip-kolno.sprint.com.pl/

Bęsia (dawniej: Bansē, Bansen) - powstała z połączenia wsi Bansen i Neusorge (Nowa Troska - Kłopotowo) i pierwotna jej nazwa brzmiała BANZE od nazwiska pierwszego zasadźcy Prusa Banze.
     W 1370r niewielki obszar puszczański pomiędzy Barczewem i Reszlem był   jedynym jeszcze miejscem na terenie Warmii biskupiej, który było nie zasiedlone. Wiódł tędy szlak odwetowych wypraw litewskich. Aby im zapobiec, musiało dojść do ostatecznego uregulowania granic pomiędzy posiadłościami biskupimi i krzyżackimi. Nastąpiło to w roku 1374. 
     Pierwsza udokumentowana wzmianka osady posiada  datę 3 września 1379r.  Sam dokument lokacyjny dla Bęsi sporządzony został 13 grudnia 1389r i zawiera następujące dane:  ..
od biskupa warmińskiego - Mikołaj Lengmann otrzymuje do zasiedlenia 70 włók z czego 7 włók dla sołtysa, a 4 włóki dla proboszcza. Z pozostałych włók osadnicy mają płacić czynsz po 1/2 grzywny od włóki. 

                       
AKT LOKACYJNY WSI BANSEN
13 GRUDNIA 1389R
   
 
ŻRÓDŁO: Codex diplomaticus Warmiensies oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bg.3, Urkunden der Jahre 1376-1424 nebst Nachtragen (Tom 3, pozycja nr 238, strona 202) Autor Carl Peter Woelky (1822-1891) wydawca - Eduard Peter, miejsce wydania Braunsberg; Leipzig, data wydania 1874


    Granicę Bęsi w I dokumencie lokacyjnym stanowiły: Węgój, Stryjewo, zamek biskupi w Biskupcu, Kruzy, Kolno, Kabiny.
Osada w  1397r otrzymała przywilej na młyn i potwierdzenie jego nastąpiło 8 sierpnia 1527r dla ówczesnego właściciela majatku lennego Stanisława Ossara. W 1399r otrzymała też przywilej na
karczmę. Istnienie kościoła nie jest udowodnione. Przypuszczalnie został on zniszczony wraz z całą osadą w czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1519-1521i nie został już odbudowany, a mieszkańcy wsi od tamtej pory korzystają z kościoła parafialnego w Kolnie.
   W dniu
8 sierpnia 1527 osada sprzedana została przez biskupa Maurycego Ferbera szlachcicowi z Mazowsza Stanisławowi Ossarowi (szlachcicowi z okregu Łomży Księstwa Mazowieckiego), za 600 grzywien na prawie magdeburskim z obowiązkiem jednej służbykonnej, czynszem rekognizacyjnym i płużnym, przy czym ostatni mial obowiązek od roku 1533. Ossar nie zdołał zagospodarować wsi. Drogą kupna majatek w dniu 10.01.1537r przeszedł w ręce burgrabiego reszelskiego Krzysztofa Wandkowskiego, któremu biskup zmienił prawo z magdeburskiego na chełmińskie.
Od 1598 do 1657
 właścicielem Bęsi był szlachcic Jan Biki. Kardynał Andrzej Batory (bratanek króla Stefana batorego),  biskup warmiński w latach 1589-1599, zapalony myśliwy kazał w Bęsi wybudować dworek myśliwski, z którego odbywały się polowania w towarzystwie licznych książęcych gości. W latach
1720-1730 dworek ten przebudowano mi.n dobudowano dwa skrzydła boczne.
     Budowę młyna murowanego - wiatraka typu holenderskiego rozpoczęto w roku 1808, a ukończono w
1810r. Pracował on do roku 1955, kiedy to w lutym gwałtowna wichura "zniosła" dach, uszkodziła koło paleczne i zerwała skrzydła. W roku 1962 wiatrak służył jako magazyn. 
    Na odpusty do Świętej Lipki przez Bęsię przebiegła jedna z dróg pątniczych (w gwarze warmińskiej zwana "Łosiera"). U schyłku XIX w. i na początku XX stulecia pielgrzymki zatrzymywały się w Bęsi na wypoczynek, a ówcześni właściciele majątku obdarowywali ich gomułkami sera przygotowywanymi specjalnie na ten cel we własnej serowni. 
 
Kolejnymi właścicielami majątku i pałacu w Bęsi byli:
1527-1537 - Stanisław Ossar (szlachcic z okręgu ŁomżyKsięstwa 
                       Mazowieckiego)
1537-1598 - Krzysztof Wandkowski (szlachcic pruski, burgrabia reszelski)
1598-1657 - Jan Biki (szlachcic)
1667-1702 -  Braun (mieszczanin)
1724            - Piotr Burchert dziedzic Bęsi (szlachcic)
1746            - Stanisław Hozjusz z Bezdan (szlachcic z Badenii)
1756            - Hatten  (szlachcic z Warmii)
1790-1794 - Ribbeck (szlachcic z Marchii
1794-1843 - Carll Otto Benjamin Knoblauch (szlachcic z Miśnii, 
                       starosta reszelski)
1843            - von Lavergne-Peguilhen (szlachcic, starosta 
                       powiatu reszelskiego)
1856-1862 - Deckenbroock-Freiherr Droste zu Rulahoff 
                       (szlachcic Westfalii)
1915-1944 - von Stockhausen (szlachcic z Westfalii)

1945 – Zespół PGR w Górowie

1958 – Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny

1975 – Wojewódzki Ośrodek Postepu Rolniczego

1991 – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

1998 – własność prywatna –Maria Skowrońska z Warszawy
(w/g opracowania E.Niepokoyczyckiej i J. Czarnockiego)

14 października 1788 na wniosek Biskupa Ignacego Krasickiego Rejencja w Królewcu przyznała fundusze na budowę szkoły w Bęsi. W kwietniu 1857r w pałacu mieściła się siedziba powiatu reszelskiego i urząd stanu cywilnego. W latach 1920-1923 zbudowano drogę bitą: Biskupiec-Bęsia-Reszel. 


W 1945r w Bęsi utworzono
PGR, który należał do Zespołu PGR w Górowie, a w 1956r utworzony został Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny, który zajmował się upowszechnianiem postępu rolniczego na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego. Po reformie administracyjnej Polski w 1975 zmianie uległa nazwa zakładu na Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego. W ramach WOPR funkcjonowały dwa piony: produkcji rolniczej i wdrożeniowo-upowszechnieniowy. W latach 1958-1973 dyrektorem RRZD Bęsia był Stanisław Kurek, a po nim Władysław Kotulak. W czasie RRZD odwiedził Edward Gierek. Pod koniec lat siedemdziesiątych nad Jeziorem Bęskim wybudowano ośrodek szkoleniowy, który obecnie występuje pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Bęsia (własność osoby fizycznej). Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Bęsi został zlikwidowany w 1991r, Zmieniono jego siedzibę. Obecnie występuje pod nazwą Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie W Bęsi w czasie, gdy był RRZD funkcjonowała też Zasadnicza Szkoła Rolnicza i zakładowa przychodnia lekarska.. Obecnie funkcjonuje szkoła podstawowa i przedszkole, centrum kultury. 

Szkoła Podstawowa im Bojowników o Wolność Warmii i Mazur
w BęsiCentrum Kultury w BęsiZABYTKI w Bęsi:

 Zespół pałacowy (1720-1730)  rej zabytku od 1949r, park od 1967r 
- zdj. rok 2009 

Lata 70-te klomb przed pałacem

Tak wyglądał pałac w 1720r - symulacja komp. - opracował . M. Gass


Wiatrak holenderski (1810) – byłe muzeum młynarstwa powietrznego
 -  rej. zabytku od 1967r  zdj. rok 2009

 
 
MIESZKAŃCY:
1783 -  wieś wraz z folwarkiem liczyła 17 budynków mieszkalnych
1820 -  177 mieszkanców,
1848  –142,
1939 – 244,
1978 -  392 
1997 – 576
2009  - 526
2010  - 516


 

 

 

 

 

 


 

  
 
  Łącznie stronę odwiedziło 88421 odwiedzający (293661 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=