Stowarzyszenie "NASZA BĘSIA" w Bęsi , 11-311 Kolno, Województwo Warmińsko-Mazurskie
  Historia OSP w Bęsi
 

        Kopiowanie i wykorzystywanie dokumentów bez zgody właściciela stron jest zabronione !!!

 
Ochotnicza Straż pożarna w Besi swoją działalność rozpoczęła jako Zakładowa Straż Pożarna od 1956 r tj. od chwili utworzenia Rolniczego Rejonowego Zakłady Doświadczalnego ( RRZD ) w Bęsi. Z powodu braku pełnej dokumentacji dotyczącej działalności ZOSP niniejsze opracowanie oparte jest głównie na wspomnieniach i relacjach emerytów i byłych pracowników zakładu. Do 1981r ZOSP na swym wyposażeniu posiadała jedynie motopompy typu PO3R M-8/8 i PO-5E M8. Przewożone początkowo na zwykłej przyczepie, a od 1971r na specjalistycznej przyczepy pożarniczej ciągniętej przez traktor. W 1981r jednostka otrzymała samochód pożarniczy GLM ŻUK  i z jednostki zakładowej typu "ZM1" stała się  typu "ZS1". Sprzęt początkowo był przechowywany w garażu typu blaszak  a następnie w garażu murowanym. W 1987r jednostka otrzymała remizę strażacka  z prawdziwego zdarzenia, bo składającą się z pomieszczenia na samochód, wyposażonego w kanał remontowy oraz z pomieszczenia na składowanie wyposażenia i umundurowania a także pomieszczenia socjalnego. Remiza posiadała centralne ogrzewanie i strych użytkowy do suszenia węży.

Z chwilą sprywatyzowania Gospodarstwa Rolnego w Bęsi jednostka została pozbawiona remizy i od 1996r przechowuje sprzęt w hangarze należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej w Bęsi.  Do września 1993r jednostka była finansowana przez Gospodarstwo Rolne w Besi i do tego czasu była w pełni sprawna. Jednostka sprawdziła się biorąc udział  w działaniach ratowniczo gaśniczych, ćwiczeniach oraz zawodach pożarniczo-sportowych. Z chwilą przejęcia w 1993r do Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa w Olsztynie.  Zaczęły się trudności w utrzymaniu pełnej gotowości bojowej jednostki.  Brakowało pieniędzy na paliwo do samochodu i motopomp oraz remont.  I uzupełnienie sprzętu oraz umundurowania. W tym czasie Zarząd OSP rozpoczął starania o przejęcie jednostki na " garnuszek " gminy w Kolnie, co zostało załatwione w 1996r.

        Ostatni udział  jednostki w akcji gaśniczej był w 1992r przy gaszeniu pożaru lasu w Leśnictwie Dębowo. Wcześniej jednostka brała udział w gaszeniu pożarów na terenie zakładu pracy tj. miejscowościach: Bęsia, Wólka, Oterki, Górowo oraz terenie gminy Kolno. Od 1993r działalność jednostki ograniczyła się do udziału w ćwiczeniach i zawodach pożarniczo-sportowych, ze zmiennym szczęściem oraz do prowadzenia działalności prewencyjnej jak pogadanki w szkole i przedszkolu propagujące ochronę p.poż., udział członków w Komisji Pożarowo-Techicznej w zakładzie pracy. W tym okresie członkowie OSP podnosili swoje kwalifikacje biorąc czynny odział w szkoleniach (np. operatorów motopomp) organizowanych przez Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu. W okresie tym Zarząd OSP wzmógł współpracę z młodzieżą i w wyniku czego powstały cztery drużyny młodzieżowe ( dwie chłopców - jedna od 1988r i dwie dziewcząt - jedna od 1995r, druga od 1997r). Drużyny te brały co roku udział w zawodach zajmując w poszczególnych latach różne miejsca. Udział jednostki w zawodach sportowo-pożarniczych w latach 1993-1997 przedstawiał się następująco:
Lata                1993    1994    1995  1996  1997
OSP Bęsia        6            -           5         5        4

MDP gr. II chł  3          2            2         3        4

MDP gr. II dzi.   -            -            2         1         1

          Pierwszym mechanikiem w historii jednostki był dh. Osmak Henryk, a od 1968r dh. Wołyniec Czesław. Kierowcami byli: Bogdański Zbigniew,  Markowicz Jan, Staniszewski Zbigniew, Piskorz Piotr, Jednymi z pierwszych członków ZOSP byli druhowie. Osmak Henryk, Murzyn Czesław, Fedirko Teodor, Biały Roman, Knakowski Henryk, Klinger Helmut, Lilienthal Jan, Kuca Władysław, Kuczko Dymitr, Rosa Stanisław, Pawłowski Tadeusz, Bogdaniuk Stanisław, Więczkowski Wiesław, Walkowski Andrzej, Górski Ryszard. Natomiast do rozwoju ZOSP znacznie przyczynili się dyrektorzy i zastępcy zakładu pracy a szczególnie: mgr inż. Modrzejewski Tadeusz, mgr inż. Jankowski Aleksander. Aktualnie OSP w Bęsi liczy 31 członków.


PLANY ZABEZPIECZENIA P.POŻ WOPR BĘSIA z 1985r

Plan zabezpieczenia p.poż osiedla WOPR Bęsia


Plan zabezpieczenia p.poż. budynków WOPR Bęsia

W skład Zarządu OSP Bęsia w 2002r wchodzili:

 

Prezes  
dh Zieliński Zbigniew                                               Sekretarz  
dh Orzechowski Zdzisław

Wiceprezes
dhCzesław Wołyniec                                              
Skarbnik      dh Brudzyński Zbigniew

Naczelnik    
dh Talarek Stanisław                                            
Gospodarz         
dh Piskorz Andrzej s. Dynitra

Komisja Rewizyjna w składzie:
dh Pisorz Piotr, dh Sirojc Cyryl, dh Niedzielski Marcin

 

W dniu 19 stycznia 2002r w b. Klubie planowane było zebranie członków OSP, lecz nie odbyło z powodu braku frekwencji i i przeniesiono je na dzień  02 lutego 2002r o godz. 1700 w sali b. Klubu. Planowany jest następujący program tego zebrania:

1.       Sprawy organizacyjne.

2.       Przygotowanie do zebrania sprawozdawczego za 2001r.

3.       Opracowanie planu szkoleń na 2002r.

4.      Sprawa odbioru samochodu strażackiego i obsada kierowcy.

5.      Udział w zawodach strażackich i obchodach Dni Strażaka.

 

Na terenie gminy Kolno działają następujące jednostki  OSP zrzeszone w Związku Gminnym OSP: (dane 2002r)

¨        OSP Kolno typu S2    - włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

¨        OSP Kruzy typu S1    - włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

¨        OSP Lutry typy S1

¨        OSP Kominki typu S1

¨        OSP Bęsia typy S1

¨        OSP Kabiny Typu M1

               

W skład Zarządu Gminnego Związku OSP w 2002r wchodzili:

 

Prezes                          Ryszard Flis

V-ce Prezes                 Zbigniew Zieliński

V-ce Prezes                 Edmund Natoński

Skarbnik                                      Jan Ambroziak

Komendant Gminny   Leon Wisniewski

Członek Prezydium    Andrzej Dalkowski

  

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W PRUSACH WSCHODNICH
I NA WARMII I MAZURACH - Zarys historyczny do 1945r - St. Milulak

Warto przeczytać:
http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/Stanis%C5%82aw%20Mikulak.pdf
.
 
  Łącznie stronę odwiedziło 88420 odwiedzający (293560 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=